Close

Dịch vụ

Tháng Tư 13, 2020

Dịch vụ tư vấn pháp lý

Khi bắt đầu kinh doanh, doanh nghiệp cần tính đến mọi khía cạnh pháp lý và giấy phép để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm tránh các rủi ro kinh doanh có thể gặp phải.

Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm về cấp giấy phép kinh doanh và thành lập doanh nghiệp, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn các doanh nhân hiểu rõ, hiểu đúng các quy định pháp luật Việt Nam, đảm bảo tuân thủ đầy đủ luật pháp và quy định hiện hành.

Dịch vụ tư vấn bao gồm:

  • Giấy phép thành lập công ty/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện
  • Điều chỉnh, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh (ĐKKD)
  • Bổ sung mã HS code cho hàng hóa xuất nhập khẩu
  • Visa/Giấy phép lao động/Thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  • Giải thể, chia tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp