Close

Giới Thiệu

Giới Thiệu

Công ty TNHH Đức Minh Consulting (“ĐMC”) chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, thuế, tài chính, thành lập doanh nghiệp và các dịch vụ tư vấn khác với dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đối tác và khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật thuế, chế độ kế toán hiện hành; chịu trách nhiệm đối với dịch vụ đã cung cấp, kể cả sau khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kết thúc.

Tại ĐMC, chúng tôi không chỉ là kế toán, chúng tôi hỗ trợ bạn về kế toán, thuế, tài chính và đưa ra các lời khuyên phù hợp để giúp bạn doanh bắt đầu, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm các Kế toán viên, Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam), Kế toán Quản trị Công chứng Anh Quốc, Luật sư hành nghề hợp pháp trực thuộc Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh; được trang bị đầy đủ các kỹ năng, kinh nghiệm và kỹ năng kinh doanh cần thiết cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Với năng lực và kinh nghiệm ở các tập đoàn, tổ chức nước ngoài và trong nước, các chuyên gia của chúng tôi có khả năng phát triển lợi thế cạnh tranh và giá trị bền vững cho các doanh nghiệp.

ĐMC hoạt động thông qua các văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và cam kết phục vụ khách hàng trên khắp Việt Nam.