Close

Dịch vụ

Tháng Tư 13, 2020

Dịch vụ tư vấn Thuế – Kế toán

Trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng và ngày càng cạnh tranh, Hệ thống kế toán với vai trò là hệ thống thông tin nền tảng trong doanh nghiệp phải là nguồn thông tin chủ yếu, mặc dù không phải là duy nhất, đáp ứng những nhu cầu về thông tin ngày càng đa dạng và phức tạp của bạn

Thêm vào đó, hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng. Trên một số phương diện, nó trở lên rõ ràng hơn, nhưng ở những phương diện khác lại trở lên phức tạp hơn, hay thay đổi hơn.

Dù doanh nghiệp bạn đang hoạt động hay chuẩn bị thành lập, hay bạn đang xem xét những dự án kinh doanh mới, việc hoạch định chiến lược kinh doanh dựa trên hệ thống thông tin kế toán, báo cáo tài chính rất quan trọng. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, các cơ hội tiết kiệm thuế cũng có vai trò đặc biệt quan trọng giúp bạn đạt tối đa hiệu quả kinh doanh, đồng thời giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng của thuế trong hiện tại cũng như tương lai.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp hiểu đúng các quy định về thuế, và có được hệ thống kế toán đầy đủ và chính xác. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ Tư vấn kế toán, thuế.

Dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn các quy định về Luật kế toán, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Tư vấn về thuế bao gồm nhiều loại thuế khác nhau như thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế GTGT và Luật quản lý thuế.
  • Cập nhật thường xuyên các chính sách mới theo quy định.
  • Dịch vụ tư vấn được tiến hành thông qua email, điện thoại hoặc cuộc họp.