Close

Tin tức

Tháng Sáu 24, 2022

Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% từ ngày 01/7/2022

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% từ ngày 01/7/2022, dẫn đến mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng có sự điều chỉnh.

Ngoài ra tiếp tục tăng 7% lương tối thiểu cho NLĐ đã qua học nghề là nội dung được đề cập tại Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN

Từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu vùng theo tháng như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng đến 30/6/2022Mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022
I4.420.000 đồng/tháng4.680.000 đồng/tháng
II3.920.000 đồng/tháng4.160.000 đồng/tháng
III3.430.000 đồng/tháng3.640.000 đồng/tháng
IV3.070.000 đồng/tháng3.250.000 đồng/tháng

Chậm nhất đến ngày 25/7/2022, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu mới (nếu có).