Close

Tin tức

Tháng Bảy 18, 2022

Không phải kê khai và nộp thuế nhà thầu khi sử dụng dịch vụ của Facebook từ 01.06.2022

Theo thông báo của Meta- Công ty mẹ của Facebook, từ ngày 1/6, khách hàng từ Việt Nam đăng quảng cáo trên Facebook sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%. Số tiền này sẽ được Facebook đóng thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Và theo hướng dẫn của công văn 27326/CTHN-TTHT của Cục Thuế Hà Nội ngày 14-06-2022:

“Căn cứ các quy định trên, trường hợp Facebook – nhà thầu nước ngoài đáp ng các điều kiện để kê khai trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Công ty CP Clever Group không phải khấu trừ nộp thay cho nhà thu nước ngoài.

Trong trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Công ty để cung cấp dịch vụ (dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT) mà nhà thầu nước ngoài thực hiện kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Bên Việt Nam được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC , khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC .”

–> Kể từ ngày 01.06.2022, công ty sử dụng dịch vụ Facebook tại Việt Nam sẽ không phải khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu cho bên Facebook. Do Facebook là người trực tiếp kê khai và đóng thuế giá trị gia tăng nhà  thầu không theo phương pháp khấu trừ (mà theo phương pháp tỉ lệ trên doanh thu), nên phần thuế GTGT (5% VAT) doanh nghiệp Việt Nam sẽ không được kê khai khấu trừ VAT đầu vào mà sẽ ghi nhận thẳng vào chi phí của doanh nghiệp.

(Đây chỉ là phần ý kiến riêng nhận xét của chúng tôi, các bạn cần cân nhắc hỏi thêm ý kiến của cơ quan thuế quản lý. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, thuế với bất kỳ nội dung nào trong bài viết này).