Close

Tin tức

Tháng Sáu 26, 2023

CHÍNH THỨC GIẢM THUẾ GTGT TỪ 10% XUỐNG 8% TỪ 01/7/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2023

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5  ngày 24/6/2023, Quốc hội XV, Quốc hội chấp thuận giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, chính thức giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế GTGT 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin,

– Nhóm hàng hóa, dịch vụ hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán,

– Nhóm hàng hóa, dịch vụ bảo hiểm,

– Nhóm hàng hóa, dịch vụ kinh doanh bất động sản,

– Nhóm hàng hóa, dịch vụ kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa

– Nhóm dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;